Festival Team

  • General management, Mr. Jüri-Ruut Kangur,  President EOFed:
  • Festival Director: Ms. Miroslava Popova
  • Treasurer EOFed: Mr. Olav Vikingsen
  • Secretary General EOFed: Ms. Nelleke Geusebroek
  • Advisor: Mr. Daniel Kellerhals